מדיניות הפרטיות – אתר Eventbuzz

כללי

מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסבירה את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

הנהלת האתר מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר והינה מחויבת להגנת מידע פרטי אשר נמסר להנהלת האתר במסגרת השימוש באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מ"תנאי השימוש" המפורסמים באתר.

מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בכל עת, בהתאם להחלטת האתר. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה יעשה שימוש באתר ולראות באיזה אופן הנהלת האתר מגנה על המידע המגולה על ידי המשתמש בעת השימוש באתר.

באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

איסוף ושימוש במידע

במהלך השימוש באתר ובשירותים, המשתמש ימסור נתונים שונים אשר יזהו אותו, יאפשרו ליצור עימו קשר, כגון שם, תעודת זהות, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום ומספר טלפון, וכן נתונים אחרים אשר יתלוו אל הפרטים המזהים, פרטי האירוע אשר המשתמש מארגן או כרטיסים אשר נרכשו על ידי משתמש באתר (להלן: "מידע פרטי"). כמו כן, ייתכן כי ייאסף מידע אשר לא יזהה את המשתמש באופן אישי ולא יישמר יחד עם פרטי המשתמש, דוגמת פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים בהם צפה המשתמש, כתובת ה-IP שממנה פנה המשתמש ועוד. מידע כאמור יאפשר להנהלת האתר לשפר ולהעשיר את התוכן והשירותים המוצעים באתר ולהתאים את האתר, התוכן והשירותים להעדפות המשתמשים.

המידע הפרטי נדרש להנהלת האתר לצורך מתן השירותים המוצעים באתר. המשתמש יידרש למסור פרטים המשמשים לזיהוי ויצירת קשר, כגון שם, תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני, וכן פרטי אמצעי תשלום (לצורך חיוב או זיכוי), כגון מספר חשבון בנק, מספר סניף ושם בנק או פרטי כרטיס אשראי. הנהלת האתר תעשה שימוש במידע למטרות אשר לשמן המשתמש מוסר אותו, דהיינו, ארגון אירועים, מכירת כרטיסים ורכישת כרטיסים דרך האתר.

המשתמש אינו חייב למסור את המידע הפרטי. אולם, עקב אופי השירותים המוצעים באתר לא תתאפשר גישה לשירותים ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם בעת השימוש בשירותים המוצעים באתר.

רישום לאתר

על מנת לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר יהיה על המשתמש לפתוח חשבון משתמש ולבצע רישום לאתר. בנוסף, גם אם לא יידרש לכך לצורך השימוש בשירותים, יוכל המשתמש לפי בחירתו לפתוח חשבון משתמש ולבצע רישום לאתר.

הנהלת האתר תנהג במידע פרטי שיימסר במהלך הרישום לאתר בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.

יובהר, כי ככל שיידרש רישום לצורך השימוש באתר, תדרוש הנהלת האתר את המידע הפרטי הנחוץ לצורך מתן השירותים.

בעת הרישום יזין המשתמש סיסמא אשר תזהה אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

יובהר, כי המשתמש אחראי על שמירת אמצעי הזיהוי שלו באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו הוא גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

אבטחת מידע

המידע הפרטי אשר נמסר על ידי המשתמש לאתר מקודד ומאובטח על ידי טכנולוגיית SSL (Secure Socket Layers). פרוטוקול SSL הינו פרוטוקול תקשורת המאפשר העברה בטוחה של מידע ברשת באמצעות הצפנת המידע. דפים המאובטחים על ידי פרוטוקול SSL יסומנו בסמל של מנעול בתחתית הדפדפן. בנוסף, השרתים בהם הנהלת האתר שומרת את המידע הפרטי נמצאים באזור מאובטח עם גישה מוגבלת.

אף שהנהלת האתר מאבטחת את המידע הפרטי הנמסר באתר באמצעות פרוטוקול SSL המהווה סטנדרט עולמי לאבטחת מידע, ואף כי ננקטים על ידי הנהלת האתר אמצעי האבטחה המצוינים לעיל, ככל מערכת אבטחה, אין בהם ביטחון מוחלט. לפיכך, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח או להתחייב כי המידע הפרטי יהיה מוגן לחלוטין מפני גישה לא מאושרת.

העברה של מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תמסור את המידע הפרטי לצד שלישי, אלא במקרים הבאים: (1) ככל שיידרש לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, כגון מסירת מידע רלוונטי למארגני האירוע לצורך אישור רכישת כרטיסים וכניסת משתמשים אל האירוע אותו הם מארגנים באתר. (2) במקרה של מחלוקת משפטית בין הנהלת האתר למשתמש אשר תחייב את חשיפת פרטי המשתמש (3) אם המשתמש יבצע באתר מעשה בלתי חוקי (4) אם יתקבל צו שיפוטי.

כמו כן, הנהלת האתר תוכל להעביר מידע כללי ללא זיהוי אישי (מידע סטטיסטי) על פעילויות המשתמשים באתר לצדדים שלישיים, דוגמת מפרסמים.

Cookies

קבצי "cookie" הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח הנמצא במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש באינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכד'. הנהלת האתר עושה שימוש בקבצי "cookie" אותם היא יוצרת בדיסק הקשיח של המשתמש, המאפשרים לה לאסוף מידע כאמור, אשר בניתוח כולל ומצטבר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

קבצי "cookie" הנוצרים על ידי הנהלת האתר אינם מקושרים למידע פרטי אשר נאסף אודות המשתמש.

קבצי "cookie" אינם גורמים נזק למערכות ההפעלה או לקבצים השמורים בדיסק הקשיח. משתמש שאינו מעוניין כי מידע ייאסף עליו באמצעות השימוש בקבצי "cookie", באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש ניתן למחוק קבצי "cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "cookie" תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור.

קישורים לאתרים אחרים

ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים ("הקישורים") לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי הנהלת האתר שואפת לקשר אליה אתרים מהימנים ואמינים בלבד, הנהלת האתר אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים.

פרסומות של צדדים שלישיים

ייתכן ויועלו לאתר פרסומות. הפרסומות המפורסמות באתר מעת לעת מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות, בהרשאת הנהלת האתר. הפרסומות מנוהלות על ידי חברות הפרסום באמצעות קבצי "cookie" הנוצרים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש כמתואר לעיל. אותם קבצי "cookie" מאפשרים לחברות הפרסום לאסוף מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש (דוגמת הפרסומות בהם המשתמש בחר לצפות). חברות הפרסום השונות עלולות לעשות שימוש במידע (שאינו מידע פרטי) על מנת להתאים את המידע המפורסם באתר להעדפות המשתמשים באתר ולהעלות פרסומות של מוצרים ושירותים העשויים לעניין את המשתמשים באתר.

יובהר, כי קבצי "cookie" המשמשים לניהול הפרסומות באתר נעשה באופן עצמאי על ידי חברות הפרסום השונות ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת האתר.

כפי שתואר לעיל, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש ניתן למחוק קבצי "cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "cookie" תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור.