ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל info@eventbuzz.co.il (נא לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל). ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
בקשות לביטול יש להפנות למייל ccctlv@gmail.com ולציין את מספר ההזמנה וסיבת הביטול. דמי ביטול של 5% יגבו מסך ההזמנה לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו גם בטלפון 03-5558321