ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
ניתן לבטל הזמנה עד 14 יום מיום ההזמנה, אך לא ניתן לבטל ב-7 ימים לפני יום האירוע. בכל במקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה. * בקשת ביטול הזמנה יש לשלוח בדוא"ל לכתובת: info-tour@megolan.org.il בצירוף השם עליו בוצעה ההזמנה ומספר הזמנה. * הביטול מותנה בקבלת אישור ביטול במייל חוזר.