ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
• ניתן לבטל את ההרשמה לפעילות עד יום לפני מועד הפעילות ולקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול. מעבר לזה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי. • לרוכשי סדרת מפגשים: ניתן לבטל את ההרשמה לסדרה עד יום לפני מועד המפגש הראשון בסדרה ולקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול. מעבר לזה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.