ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
דרך האתר, ניתן לבטל עד 14 יום מיום ההזמנה, אך לא ניתן לבטל ב-7 ימים לפני יום האירוע. במקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה. מדיניות הביטולים של המוזיאון: ניתן לבטל עסקה עד שני ימי עבודה מיום קיום אירוע ללא חיוב מצד המזמין (למעט עמלת האתר בסך 5%). המבטל ישלח הודעת ביטול למוזיאון באמצעות הפקס 02-5619802 או למייל office@iam.org.il. באחריות המבטל להתקשר ולוודא כי הודעת הביטול התקבלה (טלפון 02-5661291 ) ביטול ביום האירוע יחויב במחיר מלא.