ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
ניתן לבטל את הרכישה תוך 14 ימים מיום ההזמנה, אך לא ניתן לבטל את ההזמנה 7 ימים מיום האירוע. במקרה של ביטול האירוע, יחוייבו דמי הביטול בסך 5% מסכום ההזמנה. You can cancel up to 14 days from the date of booking, but it cannot be canceled 7 days prior to the day of the event. In case of canceling an order, a cancellation fee of 5% of the transaction will be charged.