ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
• מחירי ההרשמה כוללים מע"מ, דמי הרשמה ועלויות סליקה של חברת האשראי • ביטול עד שבוע לפני האירוע יחוייב בדמי ביטול של 10% ועוד עלויות סליקה של חברת האשראי. • ביטול משבוע ועד יום לפני האירוע יחוייב בדמי ביטול של 50% ועוד עלויות סליקה של חברת האשראי. • ביטול ביום האירוע עצמו יחוייב בעלות מלאה. • לא ניתן לבצע ביטול חלקי. לשאלות ופרטים ניתן לפנות ל: info@ICCM.org.il