ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
בכל מקרה של ביטול תוך 14 יום מההזמנה יגבה סכום של 10% דמי ביטול והוצאות סליקה וזיכוי ניתן לבטל עד 14 יום לפני מועד הטיול, מעבר לכך לא יינתן זיכוי כספי בטיולים בהם יש הערכות לוגיסטית של הסעות, לינה, כלכלה , רכבי ליווי וכדומה - לא יינתן זיכוי אלא לאחר מציאת מחליף במקום המבקש לבטל (בקיזוז 10% דמי ביטול להחלפה) - אנא קחו בחשבון בעת ההרשמה .