ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל info@eventbuzz.co.il (נא לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל). ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
מדיניות ביטולים: 1. ביטול הזמנת הכרטיסים לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרדי קבוצת שטיר (המארגנים) בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע. ביטול במועד כאמור מעלה יחויב בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר התשלום בפועל או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם בתוספת עלות שירות הסליקה בסך 15 ₪ כולל מע"מ. 2. דמי ביטול לביטולים שיבוצעו שלא במועד המפורט מעלה: 2.1. ביטול במועד של עד 30 יום (ימי עבודה וימי מנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך של 25% מסך המחיר ששולם בתוספת 15 ₪ עלות שירות הסליקה כולל מע"מ. 2.2. ביטול במועד של עד 14 יום (ימי עבודה וימי מנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מסך המחיר ששולם בפועל או 100 ₪ בתוספת 15 ₪ עלות שירות הסליקה כולל מע"מ. 2.3. ביטול במועד של פחות מ- 14 יום (ימי עבודה וימי מנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב ב- 100% דמי ביטול בתוספת 15 ₪ עלות שירות הסליקה כולל מע"מ. 3. מועד קבלת הודעת הביטול אצל המארגנים הינו המועד הקובע. 4. הודעת ביטול תועבר על ידי הרוכש בדוא"ל ל- conventions@stier-group.com או בפקס ל- 03-5615463 או בדואר רשום לרחוב טברסקי 12, ת"א, מיקוד 672103. הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לכנס, שם מלא של הנרשם, שם הכנס, מועד הכנס, מועד הרישום ואופן התשלום. 5. הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו עד 30 יום מיום הכנס בפועל.