ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
1) ביטול רכישת כרטיס תתאפשר בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול יתבצע לא יאוחר משבעה ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק לא ניתן לבטל רכישת כרטיס 7 ימי עסקים או פחות טרם מועד האירוע ולא ניתן לבטל רכישת כרטיס אם עברו 14 ימים ממועד הרכישה. וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010 2. דמי ביטול עסקה 5% ממחיר כל כרטיס 3. על מנת להודיע על ביטול יש לשלוח מייל עם פרטי הרוכש/ת: שם מלא +ת.ז. +טלפון נייד למייל flamingotopp@gmail.com