EN / HE / RU

ברנרות 2020

התחלה: 10:00 11.03.2021 סיום:16:00 13.03.2021
מיקום:פארק הירדן

ברנרות 2020

התחלה: 10:00 11.03.2021
סיום:16:00 13.03.2021
מיקום:פארק הירדן

English will follow


שלום שלום חבר/ה,


הזמן הזה הגיע, מניעים/ות את ברנרות שלב אחד קדימה!


כמו שקראת בסיכומים של הפגישות שהתקיימו עד כה - הוחלט ללכת על תאריך נושם לאירוע כשהיעד הראשון לקיום הברנרות הוא:


- 3-5.12.2020 - סופ"ש לפני חנוכה.


תאריך נושם משמעותו - ביחד מתכוננים לקיום האירוע בסופ"ש של ה-3-5.12.20, במידה ומסיבות של סגר או סיבות אחרות הקשורות בגורמי רישוי או מדינה (שאנו מצויים איתם בקשר רציף) לא נוכל לקיים בתאריך זה נעביר את התאריך לסופ"ש הבא שנראה שזה מתאפשר.


הרצון שלנו לקיים את מפגש החורף שלנו גדול מהצורך לקבע אותו על תאריך שעלול להשתנות ואנחנו מבינים/ות שלא תהיה לנו וודאות לגבי דבר בתקופה הקרובה.


ננשום, נתכוונן - נכין הכל הכל לקראת ה-3.12.2020 ואם נצטרך להזיז - נזיז :).


הלוואי שנוכל להקים את כפר הברנרות שלנו עוד ב-2020 - אמן!


כבכל שנה, אירוע ברנרות מבוסס כולו על השתתפות ואנחנו ביחד לוקחים/ות אחריות על האירוע שלנו.


כל אחת/ד בהתאם ליכולתה/ו נבחר את הדרך להשתתף


אם יש צורך בכיוון – אפשר לכתוב ל-burnerot@gmail.com


תזכורת להסכמות שאישרת בטופס רישום – כי זה חשוב:


 • אני אפעל בהתאם לעשרת העקרונות של קהילת הברן


לינק לעשרת העקרונות מאתר מידברן • חגיגת הברנרות היא חגיגה תלוית השתתפות - אני לוקח/ת אחריות להתעדכן במידע שיגיע במייל ולהשתתף ביצירת הברנרות
 • הסתמכות עצמית מוחלטת – אני אחראי/ת לעצמי, לבטיחותי, לביטחוני, לסביבתי ואגלה רגישות כלפי האחר/ת.
 • אני מתחייב/ת לכבד את נהלי המקום ולפעול בהתאם להם
 • כל מה שהוא לא הסכמה נלהבת הוא לא הסכמה
 • גיפט שרק אני נהנה/ת ממנו – הוא לא גיפט
 • שיח מכבד, הכלה, רגישות וכבוד הדדי
 • צילום ללא הסכמה אסור בברנרות
 • עירום בפני מי שטרם מלאו לו/ה 18 אסור ע"פ חוקי מדינת ישראל
 • הכניסה למים אסורה על פי חוק - כניסה למים - תביא לסגירת הברנרות
 • במידה ואאלץ להעביר השתתפות - אני מבין/ה שעלי לוודא שגם האחריות שלקחתי על עצמי מועברת
 • אני מתחייב/ת לעזוב את שטח הברנרות לאחר שווידאתי שלא השארתי עקבות
 • אני מתחייב/ת לכבד את הנחיות התו הסגול והרישוי שיישלחו במייל השבועי.
 • אני בת/בן 18 ומעלה
 • מוזיקה היא מתנה כל עוד היא לא מפריעה לשכנים/ות

אני מבין/ה את האחריות שלי בהשתתפות באירוע מסוג זה


ובוחר/ת להשתתף!


Hey Hey friend,


In the last meeting that took place last Monday - it was decided to set the date of Burnerot for - 3-5.12.2020 - which is a weekend before Hanukkah in case there is a holiday quarantine.


Furthermore, we are progressing on the basis of a breathing date.


Breathing date means - we will be ready with everything for the weekend of 3-5.12.20, if for reasons of quarantine or other reasons related to licensing or state (with whom we are in continuous contact) we can't hold Burnerot on this date we will reschedule the date to the next weekend possible.


our desire to hold our winter celebration is greater than the need to set it on a date that may change and we understand that we will have no certainty about anything in the near future.


We will breathe, we will adjust - we will prepare everything for December 3rd, 2020 and if we have to reschedule it - we will reschedule it :)


We are wishing beyond wish and hoping beyond hope that we could bring to life our Burnerot Village in 2020 - Amen!


Like every year, Burnerot event is based entirely on participation and we together take responsibility for our event.


Each one according to her/his ability will choose the way to participate


If you are not sure how to participate - you can write to burnerot@gmail.com.


Reminder of the agreements you approved on the registration form - because it is important:


 • I will act according to Burning man's 10 principles Burning Man's 10 principles
 • I take responsibility of being updated and being a part of the creation of Burnerot
 • Radical self-reliance – I am fully responsible for myself, my safety, my surrounding and to be sensitive to others.
 • I undertake to respect and follow the regulations of the place
 • enthusiastic consent is the only consent there is
 • A Gift that only I enjoy – is not a Gift
 • Respectful discourse, tolerance, sensitivity and mutual respect
 • Nudity in front of minors is prohibited by Israeli Law
 • Photography without consent is prohibited
 • Entering the lakes is prohibited
 • Should I transfer my participation I will be responsible to transfer my responsibilities too
 • I undertake to leaving Burnerot after making sure I left no trace
 • I undertake to respect the Covid19 and licensing guidelines that will be sent in the weekly Email.
 • I am 18 years old or over
 • Music is a gift as long as it doesn't disturb the neighbors

I understand my responsibility in taking part in an event like Burnerot


And I choose to participate!פרטי המוכר
ברנרות 2020

English will follow


שלום שלום חבר/ה,


הזמן הזה הגיע, מניעים/ות את ברנרות שלב אחד קדימה!


כמו שקראת בסיכומים של הפגישות שהתקיימו עד כה - הוחלט ללכת על תאריך נושם לאירוע כשהיעד הראשון לקיום הברנרות הוא:


- 3-5.12.2020 - סופ"ש לפני חנוכה.


תאריך נושם משמעותו - ביחד מתכוננים לקיום האירוע בסופ"ש של ה-3-5.12.20, במידה ומסיבות של סגר או סיבות אחרות הקשורות בגורמי רישוי או מדינה (שאנו מצויים איתם בקשר רציף) לא נוכל לקיים בתאריך זה נעביר את התאריך לסופ"ש הבא שנראה שזה מתאפשר.


הרצון שלנו לקיים את מפגש החורף שלנו גדול מהצורך לקבע אותו על תאריך שעלול להשתנות ואנחנו מבינים/ות שלא תהיה לנו וודאות לגבי דבר בתקופה הקרובה.


ננשום, נתכוונן - נכין הכל הכל לקראת ה-3.12.2020 ואם נצטרך להזיז - נזיז :).


הלוואי שנוכל להקים את כפר הברנרות שלנו עוד ב-2020 - אמן!


כבכל שנה, אירוע ברנרות מבוסס כולו על השתתפות ואנחנו ביחד לוקחים/ות אחריות על האירוע שלנו.


כל אחת/ד בהתאם ליכולתה/ו נבחר את הדרך להשתתף


אם יש צורך בכיוון – אפשר לכתוב ל-burnerot@gmail.com


תזכורת להסכמות שאישרת בטופס רישום – כי זה חשוב:


 • אני אפעל בהתאם לעשרת העקרונות של קהילת הברן


לינק לעשרת העקרונות מאתר מידברן • חגיגת הברנרות היא חגיגה תלוית השתתפות - אני לוקח/ת אחריות להתעדכן במידע שיגיע במייל ולהשתתף ביצירת הברנרות
 • הסתמכות עצמית מוחלטת – אני אחראי/ת לעצמי, לבטיחותי, לביטחוני, לסביבתי ואגלה רגישות כלפי האחר/ת.
 • אני מתחייב/ת לכבד את נהלי המקום ולפעול בהתאם להם
 • כל מה שהוא לא הסכמה נלהבת הוא לא הסכמה
 • גיפט שרק אני נהנה/ת ממנו – הוא לא גיפט
 • שיח מכבד, הכלה, רגישות וכבוד הדדי
 • צילום ללא הסכמה אסור בברנרות
 • עירום בפני מי שטרם מלאו לו/ה 18 אסור ע"פ חוקי מדינת ישראל
 • הכניסה למים אסורה על פי חוק - כניסה למים - תביא לסגירת הברנרות
 • במידה ואאלץ להעביר השתתפות - אני מבין/ה שעלי לוודא שגם האחריות שלקחתי על עצמי מועברת
 • אני מתחייב/ת לעזוב את שטח הברנרות לאחר שווידאתי שלא השארתי עקבות
 • אני מתחייב/ת לכבד את הנחיות התו הסגול והרישוי שיישלחו במייל השבועי.
 • אני בת/בן 18 ומעלה
 • מוזיקה היא מתנה כל עוד היא לא מפריעה לשכנים/ות

אני מבין/ה את האחריות שלי בהשתתפות באירוע מסוג זה


ובוחר/ת להשתתף!


Hey Hey friend,


In the last meeting that took place last Monday - it was decided to set the date of Burnerot for - 3-5.12.2020 - which is a weekend before Hanukkah in case there is a holiday quarantine.


Furthermore, we are progressing on the basis of a breathing date.


Breathing date means - we will be ready with everything for the weekend of 3-5.12.20, if for reasons of quarantine or other reasons related to licensing or state (with whom we are in continuous contact) we can't hold Burnerot on this date we will reschedule the date to the next weekend possible.


our desire to hold our winter celebration is greater than the need to set it on a date that may change and we understand that we will have no certainty about anything in the near future.


We will breathe, we will adjust - we will prepare everything for December 3rd, 2020 and if we have to reschedule it - we will reschedule it :)


We are wishing beyond wish and hoping beyond hope that we could bring to life our Burnerot Village in 2020 - Amen!


Like every year, Burnerot event is based entirely on participation and we together take responsibility for our event.


Each one according to her/his ability will choose the way to participate


If you are not sure how to participate - you can write to burnerot@gmail.com.


Reminder of the agreements you approved on the registration form - because it is important:


 • I will act according to Burning man's 10 principles Burning Man's 10 principles
 • I take responsibility of being updated and being a part of the creation of Burnerot
 • Radical self-reliance – I am fully responsible for myself, my safety, my surrounding and to be sensitive to others.
 • I undertake to respect and follow the regulations of the place
 • enthusiastic consent is the only consent there is
 • A Gift that only I enjoy – is not a Gift
 • Respectful discourse, tolerance, sensitivity and mutual respect
 • Nudity in front of minors is prohibited by Israeli Law
 • Photography without consent is prohibited
 • Entering the lakes is prohibited
 • Should I transfer my participation I will be responsible to transfer my responsibilities too
 • I undertake to leaving Burnerot after making sure I left no trace
 • I undertake to respect the Covid19 and licensing guidelines that will be sent in the weekly Email.
 • I am 18 years old or over
 • Music is a gift as long as it doesn't disturb the neighbors

I understand my responsibility in taking part in an event like Burnerot


And I choose to participate!פרטי המוכר
ברנרות 2020

המכירה באירוע הסתיימה
המכירה באירוע הסתיימה

אנו מתנצלים, בעקבות תקלה בחברת הסליקה לא ניתן לבצע תשלום כעת. עמכם הסליחה

תנאי שימוש מדיניות פרטיות מכירת כרטיסים יצירת קשר
מדיניות ביטולים וביטול הזמנה
שירות לקוחות ותמיכה טכנית: *5169
עקבו אחרינו:
כל הזכויות שמורות | EventBUZZ 2018
תנאי שימוש מדיניות פרטיות מכירת כרטיסים יצירת קשר
מדיניות ביטולים וביטול הזמנה
שירות לקוחות ותמיכה טכנית: *5169
עקבו אחרינו:
כל הזכויות שמורות | EventBUZZ 2018