• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
השתתפות בכנס + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - הרשמה מוקדמת - רגיל 315 ₪
השתתפות בכנס + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - הרשמה מוקדמת - סטודנט 245 ₪
השתתפות בכנס - חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת - רגיל 135 ₪
השתתפות בכנס - חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת - סטודנט 125 ₪
השתתפות בכנס - מי שאינו חבר עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת 160 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
השתתפות בכנס + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - הרשמה מוקדמת - רגיל 315 ₪
השתתפות בכנס + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - הרשמה מוקדמת - סטודנט 245 ₪
השתתפות בכנס - חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת - רגיל 135 ₪
השתתפות בכנס - חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת - סטודנט 125 ₪
השתתפות בכנס - מי שאינו חבר עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל - הרשמה מוקדמת 160 ₪
סה"כ לתשלום: 0