• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
נשים מנומסות ממעטות לעשות היסטוריה 23.4.2021 בשעה 9:30 90 ₪
נשים מנומסות ממעטות לעשות היסטוריה 23.4.2021 בשעה 12:30 90 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
נשים מנומסות ממעטות לעשות היסטוריה 23.4.2021 בשעה 9:30 90 ₪
נשים מנומסות ממעטות לעשות היסטוריה 23.4.2021 בשעה 12:30 90 ₪
סה"כ לתשלום: 0