• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
11.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
SOLD OUT
11.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
12.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
SOLD OUT
12.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
13.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
13.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
16.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
16.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
17.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
17.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
18.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
18.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
19.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
19.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
20.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
20.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
11.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
SOLD OUT
11.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
12.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
SOLD OUT
12.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
13.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
13.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
16.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
16.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
17.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
17.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
18.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
18.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
19.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
19.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
20.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
20.8.20 - מחיר רגיל 25 ₪
סה"כ לתשלום: 0