• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
רגיל 220 ₪
אזרח ותיק / סטודנט / חייל 180 ₪
עמותות, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, תאגידים ועסקים פרטיים 400 ₪
חברות חודשית (תקפה ממועד התשלום ועד 30 ימים לאחריו בלבד) 19 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
רגיל 220 ₪
אזרח ותיק / סטודנט / חייל 180 ₪
עמותות, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, תאגידים ועסקים פרטיים 400 ₪
חברות חודשית (תקפה ממועד התשלום ועד 30 ימים לאחריו בלבד) 19 ₪
סה"כ לתשלום: 0