• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
רגיל 180 ₪
אזרח ותיק / סטודנט / חייל 100 ₪
עמותות, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, תאגידים ועסקים פרטיים 360 ₪
חברות חודשית (תקפה ממועד התשלום ועד 30 ימים לאחריו בלבד) 15 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
רגיל 180 ₪
אזרח ותיק / סטודנט / חייל 100 ₪
עמותות, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, תאגידים ועסקים פרטיים 360 ₪
חברות חודשית (תקפה ממועד התשלום ועד 30 ימים לאחריו בלבד) 15 ₪
סה"כ לתשלום: 0