• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
12.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
12.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
15.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
15.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
18.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
18.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
20.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
20.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
12.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
12.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
15.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
15.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
18.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
18.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
20.8.20 - טיול רכוב - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים - נותרו כרטיסים במחיר רגיל
20.8.20 - טיול רכוב - מחיר מלא 50 ₪
סה"כ לתשלום: 0