• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
כרטיס מלא (חמישי - שבת) - מכירה מאוחת 500 ₪
כרטיס ליומיים (חמישי-שישי/שישי-שבת) מכירה מאוחרת 450 ₪
כרטיס יום ארוך (שישי) מכירה מאוחרת 400 ₪
כרטיס יום קצר (חמישי/שבת) - מכירה מאוחרת 400 ₪
קמפינג לילה אחד (ל2 לילות יש להוסיף עוד לילה) 50 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
כרטיס מלא (חמישי - שבת) - מכירה מאוחת 500 ₪
כרטיס ליומיים (חמישי-שישי/שישי-שבת) מכירה מאוחרת 450 ₪
כרטיס יום ארוך (שישי) מכירה מאוחרת 400 ₪
כרטיס יום קצר (חמישי/שבת) - מכירה מאוחרת 400 ₪
קמפינג לילה אחד (ל2 לילות יש להוסיף עוד לילה) 50 ₪
סה"כ לתשלום: 0