• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
כרטיס במחיר סמלי 60 ₪
כרטיס במחיר חלקי 100 ₪
כרטיס במחיר מלא 200 ₪
כרטיס עם תרומה 300 ₪
כרטיס ידיד לדרך 1000 ₪
כרטיס שותף לדרך 5000 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
כרטיס במחיר סמלי 60 ₪
כרטיס במחיר חלקי 100 ₪
כרטיס במחיר מלא 200 ₪
כרטיס עם תרומה 300 ₪
כרטיס ידיד לדרך 1000 ₪
כרטיס שותף לדרך 5000 ₪
סה"כ לתשלום: 0