• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
סטונדנט / חייל 80 ₪
רגיל 90 ₪
ביום מופע 100 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
סטונדנט / חייל 80 ₪
רגיל 90 ₪
ביום מופע 100 ₪
סה"כ לתשלום: 0