• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
11.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
12.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
13.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
14.8.20 - מחיר רגיל 35 ₪
17.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
18.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
19.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
20.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
21.8.20 - מחיר מלא 35 ₪
11.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
12.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
13.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
14.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
17.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
18.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
19.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
20.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
21.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
11.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
12.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
13.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
14.8.20 - מחיר רגיל 35 ₪
17.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
18.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
19.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
20.8.20 - מחיר מבצע לרגל דרום בעשר 25 ₪
21.8.20 - מחיר מלא 35 ₪
11.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
12.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
13.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
14.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
17.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
18.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
19.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
20.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
21.8.20 - מחיר מוזל 10 ₪
אזלו הכרטיסים המוזלים. נותרו כרטיסים במחיר רגיל
סה"כ לתשלום: 0