• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל 45 ₪
מי שאינו חבר עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל 90 ₪
השתתפות בסיור + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - רגיל 225 ₪
השתתפות בסיור + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - סטודנט 165 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
חברי עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל 45 ₪
מי שאינו חבר עיל״ם ו/או הלשכה לרפואה סינית בישראל 90 ₪
השתתפות בסיור + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - רגיל 225 ₪
השתתפות בסיור + הצטרפות או חידוש חברות בעמותה הישראלית לצמחי מרפא - סטודנט 165 ₪
סה"כ לתשלום: 0