• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
סטודנט/ית חבר/ת אגודה / Student Union Member 15 ₪
סגל / בוגר/ת אוניברסיטה / סטודנט/ית ספיר / University Staff / Alumni / Sapir Student 20 ₪
אורח / תושב/ת דרום / Guest / South District Citizen 25 ₪
נכה / אזרח ותיק / עובד/ת אגודה / Disabled / Senior Citizen / Student Union Employee 10 ₪
בעל/ת כרטיסיה / Multi-Entry Ticket ללא עלות
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
סטודנט/ית חבר/ת אגודה / Student Union Member 15 ₪
סגל / בוגר/ת אוניברסיטה / סטודנט/ית ספיר / University Staff / Alumni / Sapir Student 20 ₪
אורח / תושב/ת דרום / Guest / South District Citizen 25 ₪
נכה / אזרח ותיק / עובד/ת אגודה / Disabled / Senior Citizen / Student Union Employee 10 ₪
בעל/ת כרטיסיה / Multi-Entry Ticket ללא עלות
סה"כ לתשלום: 0