161KV-בר הברZל רמת החייל

התחלה: 20:00 14.03.2020 סיום:21:30 14.03.2020
מיקום:הברזל 36, רמת החייל ת"א

161KV-בר הברZל רמת החייל

התחלה: 20:00 14.03.2020
סיום:21:30 14.03.2020
מיקום:הברזל 36, רמת החייל ת"א
המכירה באירוע הסתיימה
המכירה באירוע הסתיימה

אנו מתנצלים, בעקבות תקלה בחברת הסליקה לא ניתן לבצע תשלום כעת. עמכם הסליחה

כולנו חווים רגעים של עומס ולחץ-בחיים האישיים, העסקיים. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם רגעים כאלו ויוצאים מהם גדולים יותר וחזקים יותר?


בואו ללמוד איך לשנות את תפיסת העצמי, את תיאוריית ההספקים של יואב אסא-כדי להצליח לעמוד איתנים מול אתגרים, לחצים


161 קילו וולט, 12 יום בתרדמת, חודשיים וחצי בשיקום. הנתונים היבשים האלה לא מתחילים לתאר אפילו את הכוח של יואב אסא.


בספטמבר 2011 יואב אסא התחשמל במהלך אימון כושר קרבי עם חניכיו. בוגר יחידת 669, נשכב על גבעות החול בחפץ חיים ללא יכולת לזוז, כאשר 70% משטח גופו נפגע מכוויות.


יואב מאמין באימרה של ויקטור פרנקל: גם כשנשללות ממך כל היכולות והחירויות, עדיין נשארת בידך היכולות והחירות לבחור איך להתייחס למצב שבו אתה נמצא. יואב יצא מתרדמת של 12 יום והחליט שהוא הולך לנצח את המשבר הזה. הוא גייס לטובת תהליך השיקום את הגוף, אך חשוב מכך את הנפש שלו.


נקודות מרכזיות בהרצאה


* התמודדות עם קשיים ויציאה ממשברים.


* תפיסת העצמי שמשרתת אותנו-הכוח הפנימי של האדם ונוקדת המוצא שלו ביחד לסביבה הם המכריעים


* חירותו האחרונה של האדם- גם כשנשללות ממך כל היכולות והחירויות, עדיין נשארת בידך היכולת והחירות לבחור איך להתייחס למצב שבו אתה נמצא


* לבחור בסבל או לבחור בהצלחה


* דרכים להתמודד עם לחץ, היערכות מוקדת למשברים.


יואב בתוכנית הבוקר פותחים יום בערוץ 13פרטי המוכר: יואב אסא הרצאות

כולנו חווים רגעים של עומס ולחץ-בחיים האישיים, העסקיים. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם רגעים כאלו ויוצאים מהם גדולים יותר וחזקים יותר?


בואו ללמוד איך לשנות את תפיסת העצמי, את תיאוריית ההספקים של יואב אסא-כדי להצליח לעמוד איתנים מול אתגרים, לחצים


161 קילו וולט, 12 יום בתרדמת, חודשיים וחצי בשיקום. הנתונים היבשים האלה לא מתחילים לתאר אפילו את הכוח של יואב אסא.


בספטמבר 2011 יואב אסא התחשמל במהלך אימון כושר קרבי עם חניכיו. בוגר יחידת 669, נשכב על גבעות החול בחפץ חיים ללא יכולת לזוז, כאשר 70% משטח גופו נפגע מכוויות.


יואב מאמין באימרה של ויקטור פרנקל: גם כשנשללות ממך כל היכולות והחירויות, עדיין נשארת בידך היכולות והחירות לבחור איך להתייחס למצב שבו אתה נמצא. יואב יצא מתרדמת של 12 יום והחליט שהוא הולך לנצח את המשבר הזה. הוא גייס לטובת תהליך השיקום את הגוף, אך חשוב מכך את הנפש שלו.


נקודות מרכזיות בהרצאה


* התמודדות עם קשיים ויציאה ממשברים.


* תפיסת העצמי שמשרתת אותנו-הכוח הפנימי של האדם ונוקדת המוצא שלו ביחד לסביבה הם המכריעים


* חירותו האחרונה של האדם- גם כשנשללות ממך כל היכולות והחירויות, עדיין נשארת בידך היכולת והחירות לבחור איך להתייחס למצב שבו אתה נמצא


* לבחור בסבל או לבחור בהצלחה


* דרכים להתמודד עם לחץ, היערכות מוקדת למשברים.


יואב בתוכנית הבוקר פותחים יום בערוץ 13פרטי המוכר: יואב אסא הרצאות