• בחירת כרטיסים
  • פרטים
  • תשלום
סוג כרטיס מחיר כמות
מוקדמות 40 ₪
מחיר בקופות 55 ₪
כרטיס תמיכה במוזיקה ושקט 100 ₪
סה"כ לתשלום: 0
סוג כרטיס מחיר כמות
מוקדמות 40 ₪
מחיר בקופות 55 ₪
כרטיס תמיכה במוזיקה ושקט 100 ₪
סה"כ לתשלום: 0