האירועים הבאים

event image

פרפורמנס

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 18:00 26.06.2019

סיום: 19:00 26.06.2019

event image

נבכים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 18:00 26.06.2019

סיום: 19:00 26.06.2019

event image

פרפורמנס

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 22:00 26.06.2019

סיום: 23:00 26.06.2019

event image

נבכים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 22:00 26.06.2019

סיום: 23:00 26.06.2019

event image

מחזה קריאה- הרולטה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 18:00 27.06.2019

סיום: 19:00 27.06.2019

event image

חומרים מתכלים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 19:30 27.06.2019

סיום: 20:30 27.06.2019

event image

מחזה קריאה-הצד האחר

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 27.06.2019

סיום: 21:30 27.06.2019

event image

חומרים מתכלים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 22:00 27.06.2019

סיום: 23:00 27.06.2019

event image

פרפרים בזריחה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 17:00 28.06.2019

סיום: 18:00 28.06.2019

event image

אפשר לשתוק יותר מזה?

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 19:30 28.06.2019

סיום: 19:30 28.06.2019

event image

פרפרים בזריחה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 28.06.2019

סיום: 22:00 28.06.2019

event image

שבורת Лев

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 17:00 29.06.2019

סיום: 18:00 29.06.2019

event image

שבורת Лев

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 19:00 29.06.2019

סיום: 20:00 29.06.2019

event image

Zagopa Art Party 6

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 29.06.2019

סיום: 22:30 29.06.2019

event image

שיעור

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 30.06.2019

סיום: 21:30 30.06.2019

event image

באתי רק לטלפן

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 30.06.2019

סיום: 22:00 30.06.2019

event image

חיה רעה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 01.07.2019

סיום: 21:30 01.07.2019

event image

עכבארים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 01.07.2019

סיום: 22:00 01.07.2019

event image

צחוק זה עניין רציני

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:00 03.07.2019

סיום: 21:00 03.07.2019

event image

מופע ג'אז 3/7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 03.07.2019

סיום: 23:00 03.07.2019

event image

גבר בסלון שלי

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 04.07.2019

סיום: 21:30 04.07.2019

event image

פקידת קבלה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 04.07.2019

סיום: 22:00 04.07.2019

event image

הרווק

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 07.07.2019

סיום: 21:30 07.07.2019

event image

לטיפות

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 07.07.2019

סיום: 22:00 07.07.2019

event image

תמות אהובי

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 08.07.2019

סיום: 21:30 08.07.2019

event image

בילורה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 08.07.2019

סיום: 22:00 08.07.2019

event image

דו"צ עם רגל אחת בשמים

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 09.07.2019

סיום: 21:30 09.07.2019

event image

ירמה שלי

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 09.07.2019

סיום: 22:00 09.07.2019

event image

ירמה שלי

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 10.07.2019

סיום: 22:00 10.07.2019

event image

מופע ג'אז 10/7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 10.07.2019

סיום: 23:00 10.07.2019

event image

ספרות בסימטה - רשימות מארץ הכביש

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 11.07.2019

סיום: 22:00 11.07.2019

event image

נראה אותך (הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 12.07.2019

סיום: 22:00 12.07.2019

event image

מחכים לגודו

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 13.07.2019

סיום: 21:30 13.07.2019

event image

נראה אותך (הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 14.07.2019

סיום: 21:30 14.07.2019

event image

פקידת קבלה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 14.07.2019

סיום: 22:00 14.07.2019

event image

תמות אהובי

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 15.07.2019

סיום: 21:30 15.07.2019

event image

מן פנטזיה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 15.07.2019

סיום: 22:00 15.07.2019

event image

שיעור

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 16.07.2019

סיום: 21:30 16.07.2019

event image

פלמנקו בסימטה - 16.7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 16.07.2019

סיום: 22:30 16.07.2019

event image

צחוק זה עניין רציני

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:00 17.07.2019

סיום: 21:00 17.07.2019

event image

מופע ג'אז 17/7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 17.07.2019

סיום: 23:00 17.07.2019

event image

עיר המזל

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 17.07.2019

סיום: 22:00 17.07.2019

event image

מזמור חג המולד(הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 18.07.2019

סיום: 21:30 18.07.2019

event image

מזמור חג המולד(הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:30 19.07.2019

סיום: 22:30 19.07.2019

event image

הרווק

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 20.07.2019

סיום: 21:30 20.07.2019

event image

מזמור חג המולד(הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 20.07.2019

סיום: 22:00 20.07.2019

event image

שיעור

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 21.07.2019

סיום: 21:30 21.07.2019

event image

מזמור חג המולד(הצגת הבית)

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 21.07.2019

סיום: 22:00 21.07.2019

event image

קרוסלה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 22.07.2019

סיום: 21:30 22.07.2019

event image

מן פנטזיה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 22.07.2019

סיום: 22:00 22.07.2019

event image

חד נשואית

location

מזל דגים 8,תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:30 23.07.2019

סיום: 21:30 23.07.2019

event image

קרוסלה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 20:00 24.07.2019

סיום: 21:00 24.07.2019

event image

מופע ג'אז 24/7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 24.07.2019

סיום: 23:00 24.07.2019

event image

פרפרים בזריחה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 26.07.2019

סיום: 22:00 26.07.2019

event image

טיפול 10000

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 26.07.2019

סיום: 22:00 26.07.2019

event image

כל אמא

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 27.07.2019

סיום: 22:00 27.07.2019

event image

פרפרים בזריחה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:30 27.07.2019

סיום: 22:30 27.07.2019

event image

ציפור שחורה

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 28.07.2019

סיום: 22:00 28.07.2019

event image

מופע ג'אז 31/7

location

מזל דגים 8, תל אביב יפו

clock

התחלה: 21:00 31.07.2019

סיום: 23:00 31.07.2019