intro image

צפיה בהקלטות מפגשים ואירועים מתוך 'סוכה סגורה' -פסטיבל תרבות ואמנות מקומית מקוון, שהתקיים בחג הסוכות
היוצרים כולם הם תושבי פרדס חנה-כרכור, שהצטרפו לפסטיבל כחלק מתפיסה קהילתית רחבה של שותפות ואחריות חברתית. צפיה בהקלטות זמינה במספר תעריפים ומאפשרת לתמוך ביוצרים.ות בסכומים משתנים.  ההכנסות ליוצרים ובעלי האירועים אשר חלקם תורמים את ההכנסה לטובת סיוע לאנשי במה נזקקים.

האירועים זמינים לצפיה עד יום ג' 17/11 בשעה 23:59