intro image

מבקרים יקרים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות הכניסה למוזיאון בהצגת תו ירוק בלבד מגיל 3 ומעלה

event image

27.01.22 | 10:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 10:00 27.01.2022

event image

27.01.22 | 11:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 11:00 27.01.2022

event image

27.01.22 | 12:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 12:00 27.01.2022

event image

27.01.22 | 13:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 13:00 27.01.2022

event image

27.01.22 | 16:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 16:00 27.01.2022

event image

27.01.22 | 17:30 | סיור משפחות

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 17:30 27.01.2022

event image

03.02.22 | 10:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 10:00 03.02.2022

event image

03.02.22 | 11:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 11:00 03.02.2022

event image

03.02.22 | 12:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 12:00 03.02.2022

event image

03.02.22 | 13:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 13:00 03.02.2022

event image

03.02.22 | 16:00 | כרטיס כניסה והדרכה קצרה לקהל הרחב (מבוגרים ונוער)

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 16:00 03.02.2022

event image

03.02.22 | 17:30 | סיור משפחות

location

מוזיאון אגם רחוב מיש"ר 1 ראשון לציון

clock

התחלה: 17:30 03.02.2022