event image

קאמי והקטנים אחר הצהריים

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 17:00 24.05.2022

סיום: 18:00 14.06.2022

event image

מלאו אסמינו שיר - מופע מוזיקלי לשבועות

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 12:00 03.06.2022

סיום: 13:30 03.06.2022

event image

טחנת הקמח של פעם - סדנה לשבועות

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 09:00 04.06.2022

סיום: 12:00 04.06.2022

event image

ים קטן - הצגה בשבועות

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 04.06.2022

סיום: 11:00 04.06.2022

event image

נוני ונוני יותר - מפגש ויצירה עם נעמה בנזימן

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 05.06.2022

סיום: 11:00 05.06.2022

event image

כשאתגר פגש את אורלי

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 19:00 07.06.2022

סיום: 20:30 07.06.2022

event image

אלטון ג'ון לילדים - החוג לתולדות המוזיקה

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 11:00 11.06.2022

סיום: 12:30 11.06.2022

event image

מפגש וסדנה לשבוע הספר עם נעמה בנזימן

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 17:00 15.06.2022

סיום: 18:30 15.06.2022

event image

אנסמבל אמריטוס - קונצרט קיץ חגיגי בבית יד לבנים

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 20:30 18.06.2022

סיום: 21:45 18.06.2022

event image

הקרנת הסרט אגדת חורבן ושיחה עם דוד פולונסקי

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 19:00 21.06.2022

סיום: 21:30 21.06.2022

event image

קומיקס דובי נמלים לשבוע הספר עם אילנה זפרן

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 17:00 23.06.2022

סיום: 18:30 23.06.2022