event image

העיר המזמרת - הצגה מגיל ארבע

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 17:00 14.08.2022

סיום: 17:50 14.08.2022

event image

טירה מהאגדות - סדנה מגיל שש

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 16:00 16.08.2022

סיום: 18:00 16.08.2022

event image

מגנטים מספרים ישנים - סדנה מגיל שש

location

ספריית בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 17.08.2022

סיום: 11:00 17.08.2022

event image

הקטר הקטן שיכול - הצגה מגיל שלוש

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 20.08.2022

סיום: 11:00 20.08.2022

event image

הוגו שלי - הצגה מגיל שבע

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 22.08.2022

סיום: 11:00 22.08.2022

event image

קומיקס ציפורים עם נעה כץ - מגיל שש

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:45 22.08.2022

סיום: 12:00 22.08.2022

event image

חד ושתיים - הצגה מגיל ארבע

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 24.08.2022

סיום: 11:00 24.08.2022

event image

ככה באתי לעולם - מגיל חמש

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:30 24.08.2022

סיום: 11:30 24.08.2022

event image

חוויית מוסיקה תיאטרלית עם קרן אור חפץ - מגיל שלוש

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 09:30 25.08.2022

סיום: 11:30 25.08.2022

event image

פעמון האביב - הצגה מגיל שלוש

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 28.08.2022

סיום: 11:00 28.08.2022

event image

מי המציא את בית הספר - מגיל שבע

location

בית יד לבנים, פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 16:00 28.08.2022

סיום: 17:15 28.08.2022

event image

פּרעוֹשֻע - הצגה וסדנה מגיל ארבע

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 10:00 30.08.2022

סיום: 11:00 30.08.2022

event image

אלישבע ורותי - הקרנה ושיחה

location

בית יד לבנים, רח' פנקס 63 תל אביב

clock

התחלה: 19:00 07.09.2022

סיום: 20:30 07.09.2022