intro image

החברה להגנת הטבע מכשירה זה עשרות שנים מדריכים להכרת, אהבת וידיעת הארץ,
לטיולי מערכת החינוך ולשימוש נכון בטבע ככלי חינוכי משמעותי בעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים.

מדוע כדאי להצטרף להכשרות שלנו?

אנחנו מהווים בית עבור מדריכים שמקבלים את הכשרתם אצלנו,
ומשמשים כמקום בו אפשר לקבל השראה, כלים וידע להדרכות, גם בעת ההכשרה וגם אחריה.

תכנית הקורסים, ההשתלמויות והסדנאות מבוססת על שילוב בין עשרות שנים של ידע ונסיון
לבין היכרות עמוקה ומתמשכת עם השטח.

זה הזמן לקחת את ההדרכות שלכם לשלב הבא ולהירשם לאחת או יותר מהתוכניות שלנו!
נקה בחירה
event image

תשלום לחידוש תעודת מדריך במערכת החינוך

location

משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 20:00 05.07.2022

סיום: 20:30 10.04.2025

event image

שליחת תעודה בדואר רשום

location

הנגב 2 תל אביב

clock

התחלה: 20:00 04.01.2023

סיום: 20:30 04.01.2025

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 26.12.2023

סיום: 19:00 26.12.2023

event image

טבע תרפיה- כלים מהטבע לפיתוח חוסן

location

רמת הנדיב

clock

התחלה: 09:00 27.12.2023

סיום: 17:00 27.12.2023

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 16.01.2024

סיום: 19:00 16.01.2024

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 07.02.2024

סיום: 19:00 07.02.2024

event image

השתלמות מורי דרך בערבית: מה בין פרחי הבר לעולם הטבע שלנו?

location

אלוני אבא

clock

התחלה: 09:00 11.02.2024

סיום: 16:00 11.02.2024

event image

השתלמות מורי דרך: האדם הוא תבנית נוף מולדתו

location

סטף- חניון עליון

clock

התחלה: 08:15 26.02.2024

סיום: 16:00 26.02.2024

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 11.03.2024

סיום: 19:00 11.03.2024

event image

השתלמות מורי דרך: סדנת מיומנויות ושימוש בשטח

location

מזכרת בתיה

clock

התחלה: 09:00 12.03.2024

סיום: 16:00 12.03.2024