intro image

החברה להגנת הטבע מכשירה זה עשרות שנים מדריכים להכרת, אהבת וידיעת הארץ,
לטיולי מערכת החינוך ולשימוש נכון בטבע ככלי חינוכי משמעותי בעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים.

מדוע כדאי להצטרף להכשרות שלנו?

אנחנו מהווים בית עבור מדריכים שמקבלים את הכשרתם אצלנו,
ומשמשים כמקום בו אפשר לקבל השראה, כלים וידע להדרכות, גם בעת ההכשרה וגם אחריה.

תכנית הקורסים, ההשתלמויות והסדנאות מבוססת על שילוב בין עשרות שנים של ידע ונסיון
לבין היכרות עמוקה ומתמשכת עם השטח.

זה הזמן לקחת את ההדרכות שלכם לשלב הבא ולהירשם לאחת או יותר מהתוכניות שלנו!
event image

מכירת מבעטבע - קלפי ההנחיה של החברה להגנת הטבע

location

החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 20:00 01.01.2021

סיום: 20:30 01.03.2022

event image

קורס הסבה להדרכה במערכת החינוך ינואר 2022

location

ימי כיתה - בתל אביב, ימי שטח - שפלת יהודה

clock

התחלה: 00:00 12.01.2022

סיום: 00:00 27.01.2022

event image

קמפוס להכרת אזור ירושלים

location

ירושלים

clock

התחלה: 00:00 23.01.2022

סיום: 00:00 03.02.2022

event image

השתלמות לחידוש תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך: הכרת מסלולים (היסטוריה, בוטניקה וזואולוגיה) – כלים ומתודות

location

הר תבור- אזור הכנסייה כולל שתי תצפיות במקום, מסלול הפסגה המעגלי ועד המסוף למטה.

clock

התחלה: 09:00 26.01.2022

event image

השתלמות תו תקן: "הדרכות בוטניקה – כלים ומתודות"

location

נחל פרת

clock

התחלה: 09:00 17.02.2022

event image

השתלמות לחידוש תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך: גאוגרפיה תנכית בין תל באר שבע לתל ערד

location

תל באר שבע , תל ערד , תל עירא , הכפר כוחלה

clock

התחלה: 09:00 20.02.2022

סיום: 18:00 20.02.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 23.02.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 31.03.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 28.04.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 26.05.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 29.06.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 27.07.2022

event image

רענון משולב: ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה

location

הנגב 2 תל אביב, משרדי החברה להגנת הטבע

clock

התחלה: 09:00 29.08.2022