האירועים הבאים

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 30.06.2020

סיום: 22:00 11.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 02.07.2020

סיום: 22:00 02.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 21:00 04.07.2020

סיום: 22:30 04.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 07.07.2020

סיום: 22:00 07.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 08.07.2020

סיום: 22:00 08.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 21:00 11.07.2020

סיום: 22:30 11.07.2020

event image

למוטב בלבד (קומדיה)

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 14.07.2020

סיום: 22:00 14.07.2020

event image

למוטב בלבד

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 16.07.2020

סיום: 22:00 16.07.2020

event image

למוטב בלבד

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 21:00 18.07.2020

סיום: 22:30 18.07.2020

event image

למוטב בלבד

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 21.07.2020

סיום: 22:00 21.07.2020

event image

למוטב בלבד

location

אימפרו, ז'בוטינסקי 104, רמת גן

clock

התחלה: 20:30 23.07.2020

סיום: 22:00 23.07.2020