intro image


הצטרפו לסוף שבוע של טיולים ופעילויות מיוחדות ומגוונות בשיתוף ארגונים, רשויות מקומיות ורשויות ניקוז ונחלים, שיחשפו בפניכם את יופיים של הנחלים והמעיינות ברחבי הארץ, ואת חשיבותם לטבע ולאדם

הטיולים והפעילויות מתאימים למגוון רמות וגילים, והם מועברים על ידי נשות ואנשי מקצוע ומומחים מתחום הנחלים, ועל ידי המדריכות והמדריכים המנוסים של החברה להגנת הטבע


חברות וחברים בחברה להגנת הטבע? מגיעה לכם הנחה על כל הפעילויות בתשלום


רוצים לראות את מיקומי הטיולים הקרובים אליכם? לחצו כאן לצפיה במפת הפעילויות


*במקרה בו תבוטל פעילות ע"י החברה להגנת הטבע או עקב סגר - תקבלו החזר כספי מלא. על ביטול רגיל ינוכו 5% דמי סליקה בלבד*