האירועים הבאים

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 10/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 10.08.2020

סיום: 19:30 10.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 11/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 11.08.2020

סיום: 19:30 11.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 12/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 12.08.2020

סיום: 19:30 12.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 13/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 13.08.2020

סיום: 19:30 13.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 16/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 16.08.2020

סיום: 19:30 16.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 17/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 17.08.2020

סיום: 19:30 17.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 18/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 18.08.2020

סיום: 19:30 18.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 19/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 19.08.2020

סיום: 19:30 19.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 20/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 20.08.2020

סיום: 19:30 20.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 23/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 23.08.2020

סיום: 19:30 23.08.2020

event image

מתחם אטרקציות לכל המשפחה 24/08/2020

location

תיכון מיתרים

clock

התחלה: 10:00 24.08.2020

סיום: 19:30 24.08.2020