EN / HE / RU

קורס ״על הגנטיקה של הצילום הישראלי״ | בהנחיית יאיר ברק

התחלה: 18:00 06.02.2020 סיום:19:30 02.04.2020
מיקום:מוזיאון ארץ ישראל, אולם אלכסנדר

קורס ״על הגנטיקה של הצילום הישראלי״ | בהנחיית יאיר ברק

התחלה: 18:00 06.02.2020
סיום:19:30 02.04.2020
מיקום:מוזיאון ארץ ישראל, אולם אלכסנדר
המכירה באירוע הסתיימה
המכירה באירוע הסתיימה

אנו מתנצלים, בעקבות תקלה בחברת הסליקה לא ניתן לבצע תשלום כעת. עמכם הסליחה

על הגנטיקה של הצילום הישראלי


בהנחיית יאיר ברק


אמנים אורחים: גסטון צבי איצקוביץ׳ ורונה יפמן


סמסטר שני 6 בפברואר עד 2 באפריל


ימי ה', 18:00 - 19:30


9 מפגשים


מוזיאון ארץ ישראל, אולם אלכסנדר


חניה לתלמידי הקורס בהנחה (15 ₪ במקום 25 ₪).


ההרשמה לקורס מקנה כניסה חופשית לתערוכות במוזיאון ארץ ישראל

הקורס יבחן את הנרטיב של הצילום האמנותי בישראל מתוך זיקתו אל הצילום הבינלאומי ולאור מערכת ההשפעות המורכבת לאורה התהווה. במהלכו ננסה להבין האם ישנו DNA אופייני לצילום ישראלי ואם כן – מה טיבו
הקורס יסקור את ההיסטוריה של הצילום המערבי ואת המגמות המרכזיות בו, במחצית השניה של המאה ה-20 אל תוך המאה ה-21 ולאורן, את האופן בו מגיב לאלו הצילום המקומי העכשווי.


פירוט מפגשים:


מפגש 1 , 6/2: היסטוריה קצרה של הצילום המקומי - סקירה מבואית של ההתפתחויות המרכזיות שחלו בצילום המקומי מראשיתו בשנות ה50 של המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20


מפגש 2, 13/2: בנייתה של זהות מקומית – דור הביניים, סוגיות של מגדר וגוף


מפגש 3, 20/2: שיח אמנית – רונה יפמן על עבודתה – יפמן מעמידה את האחר במרכז עבודתה. עבודותיה ב-20 השנים האחרונות בוחנת ייצוגים אקסצנטריים וחריגים כמושא של יופי ואינטימיות.


מפגש 4, 27/2: צילום תיעודי אמריקאי, פוטוגו׳רנליזם והתיעוד החדש שלאחר מלחמת העולם השנייה.


מפגש 5, 5/3: טופוגרפיה מקומית: ייצוגים של נוף ומקום בצילום הישראלי 1 – מנוף קדוש לנוף מחולל: רועי קופר, גלעד אופיר, אפרת שוילי


מפגש 6, 12/3: טופוגרפיה מקומית: ייצוגים של נוף ומקום בצילום הישראלי 2 – המרחב בצילום הישראלי הצעיר: שרון יערי, אורית סימן טוב, יעקב ישראל


מפגש 7, 19/3: מפגש אמן – גסטון צבי איצקוביץ על עבודתו – מן הצלמים המרכזיים של הדור הצעיר בצילום המקומי, עבודתו נוגעת בלב לבו של הקונפליקט המקומי ומטפלת בו באופן פואטי ודיאלקטי


מפגש 8, 26/3: אוונגרד וצילום מושגי פוסטמודרני בארה"ב ובאירופה: מוהולי נאג', מאן ריי, דן גראהם, אד רושה


מפגש 9, 2/4: צילום מושגי עכשווי בישראל: דגנית ברסט, מיכל היימן,ינאי טויסטר, מיכל בר-אור, יאיר ברק, רונית פורת


קרדיט תמונה: דוד עדיקא, ללא כותרת, 2009

_____________________________________________________________________________


תנאי שינוי/ביטול– קורסים יחידים "בית לאמנות ישראלית" במכללה האקדמית תל אביב יפו [להלן "האקדמית"] ובמוזיאון ארץ ישראל


משתתף שיבקש לבטל השתתפותו בקורס אחד או יותר מסל הקורסים אליהם נרשם יחויב כמפורט להלן:


- ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני תחילת הקורס, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין.


- משתתף שיבטל הרשמתו עד לתום השבוע הראשון לתחילת הקורס יחויב ב- 250 ₪ דמי ביטול, או לחילופין יקבל זיכוי להשתתף בכל קורס אחר במהלך אותה שנה ו/או בשנה העוקבת.


- משתתף שיבטל הרשמתו עד לתום השבוע השני לתחילת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו אלא יוכל לקבל זיכוי להשתתף בכל קורס אחר במהלך אותה שנה ו/או בשנה העוקבת.


- לאחר תום השבוע השני ללימודים לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או זיכוי לקורס חלופי.


- משתתף שייעדר עד 3 הרצאות מקורס של 12 מפגשים או 2 הרצאות מקורס של 6-9 מפגשים, יוכל להשלימן בכל קורס אחר שיבחר במהלך אותה שנת לימודים ו/או בשנה העוקבת.


פרטי המוכר
בית לאמנות ישראלית

על הגנטיקה של הצילום הישראלי


בהנחיית יאיר ברק


אמנים אורחים: גסטון צבי איצקוביץ׳ ורונה יפמן


סמסטר שני 6 בפברואר עד 2 באפריל


ימי ה', 18:00 - 19:30


9 מפגשים


מוזיאון ארץ ישראל, אולם אלכסנדר


חניה לתלמידי הקורס בהנחה (15 ₪ במקום 25 ₪).


ההרשמה לקורס מקנה כניסה חופשית לתערוכות במוזיאון ארץ ישראל

הקורס יבחן את הנרטיב של הצילום האמנותי בישראל מתוך זיקתו אל הצילום הבינלאומי ולאור מערכת ההשפעות המורכבת לאורה התהווה. במהלכו ננסה להבין האם ישנו DNA אופייני לצילום ישראלי ואם כן – מה טיבו
הקורס יסקור את ההיסטוריה של הצילום המערבי ואת המגמות המרכזיות בו, במחצית השניה של המאה ה-20 אל תוך המאה ה-21 ולאורן, את האופן בו מגיב לאלו הצילום המקומי העכשווי.


פירוט מפגשים:


מפגש 1 , 6/2: היסטוריה קצרה של הצילום המקומי - סקירה מבואית של ההתפתחויות המרכזיות שחלו בצילום המקומי מראשיתו בשנות ה50 של המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20


מפגש 2, 13/2: בנייתה של זהות מקומית – דור הביניים, סוגיות של מגדר וגוף


מפגש 3, 20/2: שיח אמנית – רונה יפמן על עבודתה – יפמן מעמידה את האחר במרכז עבודתה. עבודותיה ב-20 השנים האחרונות בוחנת ייצוגים אקסצנטריים וחריגים כמושא של יופי ואינטימיות.


מפגש 4, 27/2: צילום תיעודי אמריקאי, פוטוגו׳רנליזם והתיעוד החדש שלאחר מלחמת העולם השנייה.


מפגש 5, 5/3: טופוגרפיה מקומית: ייצוגים של נוף ומקום בצילום הישראלי 1 – מנוף קדוש לנוף מחולל: רועי קופר, גלעד אופיר, אפרת שוילי


מפגש 6, 12/3: טופוגרפיה מקומית: ייצוגים של נוף ומקום בצילום הישראלי 2 – המרחב בצילום הישראלי הצעיר: שרון יערי, אורית סימן טוב, יעקב ישראל


מפגש 7, 19/3: מפגש אמן – גסטון צבי איצקוביץ על עבודתו – מן הצלמים המרכזיים של הדור הצעיר בצילום המקומי, עבודתו נוגעת בלב לבו של הקונפליקט המקומי ומטפלת בו באופן פואטי ודיאלקטי


מפגש 8, 26/3: אוונגרד וצילום מושגי פוסטמודרני בארה"ב ובאירופה: מוהולי נאג', מאן ריי, דן גראהם, אד רושה


מפגש 9, 2/4: צילום מושגי עכשווי בישראל: דגנית ברסט, מיכל היימן,ינאי טויסטר, מיכל בר-אור, יאיר ברק, רונית פורת


קרדיט תמונה: דוד עדיקא, ללא כותרת, 2009

_____________________________________________________________________________


תנאי שינוי/ביטול– קורסים יחידים "בית לאמנות ישראלית" במכללה האקדמית תל אביב יפו [להלן "האקדמית"] ובמוזיאון ארץ ישראל


משתתף שיבקש לבטל השתתפותו בקורס אחד או יותר מסל הקורסים אליהם נרשם יחויב כמפורט להלן:


- ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני תחילת הקורס, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין.


- משתתף שיבטל הרשמתו עד לתום השבוע הראשון לתחילת הקורס יחויב ב- 250 ₪ דמי ביטול, או לחילופין יקבל זיכוי להשתתף בכל קורס אחר במהלך אותה שנה ו/או בשנה העוקבת.


- משתתף שיבטל הרשמתו עד לתום השבוע השני לתחילת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו אלא יוכל לקבל זיכוי להשתתף בכל קורס אחר במהלך אותה שנה ו/או בשנה העוקבת.


- לאחר תום השבוע השני ללימודים לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או זיכוי לקורס חלופי.


- משתתף שייעדר עד 3 הרצאות מקורס של 12 מפגשים או 2 הרצאות מקורס של 6-9 מפגשים, יוכל להשלימן בכל קורס אחר שיבחר במהלך אותה שנת לימודים ו/או בשנה העוקבת.


פרטי המוכר
בית לאמנות ישראלית
תנאי שימוש מדיניות פרטיות מכירת כרטיסים יצירת קשר
מדיניות ביטולים וביטול הזמנה
שירות לקוחות ותמיכה טכנית: *5169
עקבו אחרינו:
כל הזכויות שמורות | EventBUZZ 2018
תנאי שימוש מדיניות פרטיות מכירת כרטיסים יצירת קשר
מדיניות ביטולים וביטול הזמנה
שירות לקוחות ותמיכה טכנית: *5169
עקבו אחרינו:
כל הזכויות שמורות | EventBUZZ 2018